LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Trường THCS Hợp Thịnh tiền thân là trường cấp 2 Hợp Thịnh. Được thành lập từ T9/1963. Hơn 50 năm qua cùng với lịch sử thăng trầm của đất nước, trường THCS Hợp Thịnh trải qua nhiều khó khăn thử thách. Song dù trong hoàn cảnh nào thầy và trò nhà trường vẫn luôn vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng và nhân dân giao phó: Đó là "Sự nghiệp trồng người"