Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hợp Thịnh

Thôn Gò Pháo - Hợp Thịnh
3.872.559
c2hopthinh@bacgiang.edu.vn